Våre kurs

Læreplan for de forskjellige kursene våre på rideskolen:

Nybegynner

Ordet vi legger vekt på under dette nivået er; grunnleggende. Kurset vil ha fokus på grunnleggende kunnskaper i ridningen og passer for de som har ridd lite eller er helt ferske. I løpet av kurset er det ønskelig at rytterne skal lære seg å mestre skritt, trav og galopp med vekt på at de skal ha kontroll på hest og tempo. Vi jobber mot et mål om at alle skal greie å gjennomføre en enkel sprangbane på fredagens avsluttende øvelse.

 

Her er noen grunnleggende øvelser vi ønsker at rytterne skal lære i løpet av et kurs:

▪   Lettridning i trav

▪   Mestre de tre gangarter

▪   Galoppere en og en (evt. Med leier)        

▪   Kunne ridebanens veier: diagonal, midtlinje, volter osv.        

▪   Hoppe enkel bane (evt. Med leier)  

 

Lett øvet

Her legger vi vekt på ordet videreutvikling. Elevene vil øke kunnskaper og utførelse i ridningen med vekt på nøyaktighet, forskjellig tempo og mer selvstendig ridning. Vi ønsker at ryttere på dette kurset skal lære seg å trave og galoppere samtidig uavhengig av hjelp fra andre. Dette nivået vil øke trygghet og mestring av hest og gangarter. Vi jobber mot en mestring av en litt krevende bane der det er fokus på flere hinder og holde hest i gang på egenhånd.

 

Her er noen øvelser som er med i videreutviklingen vi ønsker at elevene klarer å mestre i løpet av kurset:

▪   Sitte på riktig diagonal

▪   Nøyaktige rideveier

▪   Mer selvstendig ridning

▪   Galoppere alene

▪   Øke og minske tempo i en og samme gangart       

▪   Riktig og feil galopp

▪   Fordelsvending

▪   Hoppe relaterte avstander (flere hinder på en linje/ridevei)

 

Øvet

Ordet som beskriver dette nivået er; Forståelse. Her vil rytteren lære ridningens hvordan, hva og hvorfor. Her blir det fokus på med teori basert ridning, hvor vi vil lære rytterne hva øvelser og ridningen er godt for og hvorfor vi legger vekt på forskjellige øvelser osv. På dette nivået er hest og rytter på samme lag og klar for å lære øvelser som krever teoretisk forståelse. Vi jobber mot at rytter og hest kommer i balanse og har vekt på ‘riktig’ ridning med tanke på hvordan hesten trives best å jobbe. Vi håper at rytterne vil mestre en litt mer krevende bane med fokus på nøyaktighet, flyt og balanse.

 

Noen øvelser vi begir oss ut på i dette nivået og som vi ønsker at ryttere skal mestre etter et kurs:

▪   Vite forskjell på feil galopp og kontra galopp

▪   Stilling og bøying av hest

▪   Ri overganger og øvelser med vekt på aktivitet i hest

▪   Sjenkelvikning i trav

▪   Prøve seg på versade, fordelsvendinger og sjenkelvirkning.

▪   Ri med vekt på alle hjelpere

▪   Kunne hoppe kombinasjoner

▪   Galoppere på flere forskjellige hester

▪   Hoppe 60 cm med oxer og bane.

 

Erfaren

Her er ordet som vi legger mest vekt på; kompetanse. Her vil ryttere spisse sin kompetanse innenfor både sprang og dressur. Vi legger vekt på korrekt og balansert ridning og mer krevende øvelser i begge grener. Vi ønsker at elevene skal lære å ri diverse øvelser og en vanskeligere sprangbane i løpet av kurset hos oss. Den teoretiske forståelsen i ridningen er allerede på plass, og rytteren er klar for å utfordre seg selv og hesten.

 

Øvelser vi ønsker at elevene skal begi seg ut på i løpet av et kurs:

▪   Sjenkelvikninger i trav og galopp

▪   Tydelige tempo vekslinger evt. Økninger med fokus på forlenging av steg       

▪   Mestre fordelsvendinger og bakdelsvendinger

▪   Kunne hoppe diverse kombinasjoner, relaterte avstander og vanskelige rideveier

▪   Begi seg ut på travers og versader.

 

Plan på kurs (forslag)

På hvert kurs bør en ha vært innom en av disse punktene.

Hestene skal ikke gå for mange sprang timer per dag, derfor legge opp til at de forskjellige timene samkjøres slik at det ikke blir for mange sprang timer per dag.

 

  •      En voltige time per kurs for noen av timene.
  •      30 minutter teori x 2 per kurs.
  •      Hver 3 time sprang.
  •      Gymkhana.
  •      Ridtur for noen av timene.

 

 Kontakt oss for mer informasjon.

post@lefdals-rideskole.no

Mob: 954 67 000

 

Tilbake til forrige side